Nghiên Cứu, Xây Dựng Mô Hình Điện Mặt Trời Kết Hợp Nông Nghiệp

điện năng lượng mặt trời phát triển nông nghiệp

Mô hình điện mặt trời nông nghiệp?

Mô hình điện mặt trời kết hợp nông nghiệp (agrivoltaics) là mô hình kết hợp lắp đặt các tấm quang năng lên trực tiếp diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Ưu điểm là hiệu suất sử dụng đất cao, tận dụng được khoảng không trong nông nghiệp cho sản xuất điện sạch. Điện được làm ra sẽ được tận dụng cho chính các hoạt động sản xuất, chế biến và lưu trữ nông sản tại chỗ cũng như hoạt động kinh tế ở các khu vực lân cận.

Dự án thí điểm này tại Đà Lạt do bảy đối tác cùng thực hiện bao gồm: Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ/ESP), Trường Đại học Đà Lạt, ENVELOPS Co. Ltd., HAEZOOM Corp., Korea Leading Engineering System Inc., Green Technology Center và Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE e.V. Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với mục tiêu thiết lập mối quan hệ đối tác chặt chẽ và hợp tác tích cực giữa các bên trong việc nghiên cứu, xây dựng mô hình thí điểm điện mặt trời kết hợp nông nghiệp (agrivoltaics). Đồng thời cùng nhau thúc đẩy sự hình thành của một thị trường cho công nghệ mới này.

Đây là một trong những hoạt động hợp tác giữa Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, dưới sự tài trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) với các đối tác phát triển, đối tác nghiên cứu và tư nhân. Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng và thúc đẩy triển khai các giải pháp năng lượng xanh. Giúp Việt Nam từng bước hiện thực hóa tiến trình chuyển dịch năng lượng bền vững và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

LIÊN HỆ FOCUS SOLAR ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN!
Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon
chat-active-icon